Categorie
Cosul tau

Politica de Confidențialitate

Comerciantul identifică utilizatorii site-ului prin stocarea fișierelor jurnal pe serverul site-ului.

Comerciantul are dreptul de a colecta și utiliza informații despre Utilizatori pe baza și în scopul implementării contractului încheiat în condiții generale cu Utilizatorul. Informațiile prin care persoana poate fi identificată pot include date cu caracter personal specificate în condițiile generale, precum și orice alte informații pe care persoana le oferă în mod voluntar la înregistrare. Informațiile includ oricare altul pe care utilizatorul îl introduce, îl folosește sau îl furnizează atunci când folosește serviciile.

Doar persoanele cu vârsta peste 16 ani se pot înregistra pe site. La înregistrare, persoana marchează o casetă de selectare, prin care declară că are peste 16 ani.

Comerciantul are grija cuvenită și este responsabil pentru protejarea informațiilor despre Utilizator, care i-au devenit cunoscute cu ocazia înregistrării, cu excepția cazurilor de forță majoră, accident sau acțiuni rău intenționate ale terților.

În formularul de înregistrare, completat de Utilizator în timpul înregistrării, Comerciantul indică caracterul obligatoriu sau voluntar al furnizării datelor și consecințele refuzului de a le furniza.

Comerciantul poate dezvălui date cu caracter personal terților numai în cazurile prevăzute de lege și în circumstanțele prevăzute de lege sau cu acordul expres al Utilizatorilor.

Utilizatorul se poate înregistra completând formularul de înregistrare electronic relevant, disponibil în timp real (online) pe internet pe site-ul comerciantului, pentru a fi de acord cu Termenii Generali.

Prin apăsarea butonului virtual cu textul „Înregistrare” sau alt text similar, având forța confirmării scrise a Condițiilor generale, Utilizatorul face o declarație electronică în sensul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică, declarând că este familiar cu Termenii Generali, îi acceptă și se angajează să-i respecte. Comerciantul poate stoca în fișierele jurnal de pe serverul său adresa IP a Utilizatorului, precum și orice alte informații necesare pentru identificarea și reproducerea declarației sale electronice de acceptare a Termenilor și Condițiilor Generale în cazul unui litigiu legal. Textul Termenilor și condițiilor generale este disponibil pe internet pe site-ul comerciantului într-un mod care permite stocarea și reproducerea acestuia.

La completarea cererii de înregistrare, utilizatorul este obligat să furnizeze date complete și corecte privind identitatea (pentru persoane fizice), statutul juridic (pentru persoanele juridice) și alte date solicitate de formularul electronic al comerciantului, precum și să actualizeze datele în 7 (șapte) zile de la schimbarea lor. Utilizatorul declară că este de acord să furnizeze datele cu caracter personal solicitate, asigurându-se astfel că datele furnizate în timpul procesului de înregistrare sunt corecte, complete și corecte și în caz de modificare a acestora din urmă le va actualiza în timp util. În cazul furnizării de date incorecte, Comerciantul are dreptul să înceteze sau să suspende imediat și fără notificare prestarea de servicii, precum și să mențină înregistrarea Utilizatorului.

La înregistrare, Utilizatorul primește un nume de utilizator unic, care poate fi e-mailul sau datele furnizate de Utilizator din rețelele sociale sau serviciile de identificare ale terților și o parolă pentru a accesa serviciile disponibile prin intermediul site-ului web.

Utilizatorul își poate gestiona profilul direct pe site, prin contul lui personal.

Numele de utilizator cu care se înregistrează Utilizatorul nu îi conferă alte drepturi decât cele menționate în mod explicit în acești termeni.

Registratorul în calitatea sa de reprezentant al unei persoane juridice este obligat să introducă numele și adresa sa completă, resp. numele persoanei juridice pe care o reprezintă.

Utilizatorul este obligat să ia măsurile necesare care sunt în mod rezonabil necesare pentru a-și proteja parola, precum și pentru a nu dezvălui parola terților și pentru a notifica imediat comerciantul în caz de acces neautorizat și în cazul de probabilitate și suspiciune de astfel de. El poartă responsabilitatea și riscul pentru protecția parolei sale, precum și pentru toate acțiunile efectuate de el sau de o terță parte care utilizează parola sa.